ارائه سیستم هشدار زود هنگام زلزله توسط آقای دکتر امیر رجب زاده سرپرست دانشکده علوم و فناوریهای نوین در نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه سیستم هشدار زود هنگام زلزله توسط آقای دکتر امیر رجب زاده سرپرست دانشکده علوم و فناوریهای نوین در نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

 

 

در روز دوم کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات، آقای دکتر امیر رجب زاده سرپرست دانشکده علوم و فناوریهای نوین  طی یک سخنرانی  سیستم هشدار زود هنگام زلزله که از جمله دستاورد های دانشکده علوم و فناوریهای نوین می باشد را برای حاضرین در کنفرانس معرفی و تشریح نمود. این کنفرانس در تاریخ 7 دی ماه  به مدت 2 روز  در آمفی تئاتر دانشکده ادبیات برگزار گردید.