ارائه سیستم هشدار زود هنگام زلزله توسط دانشکده علوم و فناوریهای نوین در نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه سیستم هشدار زود هنگام زلزله توسط دانشکده علوم و فناوریهای نوین در نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات

 

 

نخستین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات، در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ  شش ام و هفتم ام دی ماه با حضور دانشجویان، اساتید و پژوهشگران برجسته کشور و مسئولان، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. در این کنفرانس دانشکده علوم و فناوریهای نوین سیستم هشدار زود هنگام زلزله را که از جمله دستاوردهای این دانشکده می باشد در نمایشگاه کنفرانس در معرض بازدید مسئولان و شرکت کنندگان در کنفرانس قرار داد، که مورد توجه بازدید کنندگان نمایشگاه قرار گرفت.