ارائه سیستم هشدار زود هنگام زلزله توسط دانشکده علوم و فناوریهای نوین در نمایشگاه هفته پژوهش - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه سیستم هشدار زود هنگام زلزله توسط دانشکده علوم و فناوریهای نوین در نمایشگاه هفته پژوهش

 

 

در نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه رازی،  دانشکده علوم و فناوریهای نوین شرکت نموده و در مورخ یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ سیستم هشدار زود هنگام زلزله را ارائه نمود. این سیستم که برای کاهش تلفات انسانی در زلزله طراحی شده است مورد توجه دکتر هدایت حاتمی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه و همچنین حاضرین در نمایشگاه قرار گرفت.