ارائه طرح سیستم هشدار زود هنگام زلزله دانشکده علوم و فناوری های نوین در جلسه ای با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولین استان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه طرح سیستم هشدار زود هنگام زلزله دانشکده علوم و فناوری های نوین در جلسه ای با حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولین استان

 

سرپرست دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه رازی روز پنج شنبه 30 فروردین ماه درجلسه مشترک وزیر محترم ارتباطات وفناوری اطلاعات ومسئولین استان در محل فرمانداری شهرستان ثلاث باباجانی شرکت نمود. در این جلسه آقای دکتر رجب زاده مزایا و جوانب مختلف طرح سیستم هشدار زود هنگام زلزله را طی سخنانی به سمع و نظر وزیرمحترم ومسئولین استان رسانید. که مورد توجه جناب آقای مهندس آذری جهرمی وزیر محترم قرار گرفت.