نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انرژیهای تجدیدپذیر

افزایش هزینه­های انرژی و تبعات مخرب زیست محیطی ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی، موضوع بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی و نیز استفاده از انرژیهای تجدید پذیر را در کانون توجه متخصصین، دولتمردان و سیاستمداران قرار داده است. مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله علوم و فناوریهای جدیدی است که به سرعت در حال توسعه درجهان و بویژه کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی است و لزوم بکارگیری آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود. از جمله انرژی‌های تجدید‌پذیر می توان به انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی و .... اشاره کرد. رشد سریع در این حوزه در سالهای اخیر به علت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه جهانی است و در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هم مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این رابطه دانشگاه رازی با تکیه بر توانمندیهای علمی خود، فعالیت در حوزه هایی از انرژیهای تجدید پذیر را مد نظر قرار داده است. این حوزه­ها به شرح زیر است:

1-     مهندسی انرژیهای تجدید پذیر

2-     اقتصاد انرژی 

3-     مدیریت سیستمهای انرژی

4-     کارایی انرژی در ساختمانها

با توجه به اینکه دانشگاه رازی از مراکز مهم علمی غرب کشور است که بصورت کاملآ تخصصی در استان کرمانشاه و نیز استانهای همجوار فعالیت می­نماید، این گروه می­تواند توسعه دهنده خدمات تخصصی و پژوهش کاربردی در زمینه انرژی در منطقه غرب کشور باشد. هدف این دانشکده توسعه این فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصصی است که دانش و تجربیات لازم برای پژوهش کاربردی در زمینه‌های مختلف انرژیهای تجدیدپذیر را داشته باشد.