برگزاری اولین جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوری های نوین با مدیران وکارشناسان شرکت توزیع برق استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوری های نوین با مدیران وکارشناسان شرکت توزیع برق استان کرمانشاه

 

 

دانشکده فناوری های نوین در راستای رسالت خود در ایجاد بسترهای همکاری علمی پژوهشی با نهادها ، سازمانها و صنعت کشور اقدام به برگزای جلسه مشترکی با حضور اعضای هیات علمی گروهای برق و کامپیوتر و مدیران و کارشناسان شرکت توزیع برق استان کرمانشاه در دانشکده فنی مهندسی نمود. در این جلسه بسترهای همکاری دانشکده و شرکت توزیع برق مورد برسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه مدیران و کارشناسان شرکت توزیع برق به تشریح و توضیح نیازمندی ها و پروژه مورد نیاز خود در زمینه های تغیر الگوی مصرف و بهبود سازو کار فرایند های شرکت توزیع برق در سال1397 پرداختند.

در این جلسه پروژه ها ی کاربردی در حوزه بسترهای ارتباطاتی و همچنین بهبود الگوی مصرف

توسط  آقایان دکتر مکی و دکتر حسن مرادی ارائه گردید که مورد توجه مدیران شرکت توزیع قرار گرفت.