برگزاری اولین جلسه کارگروه انرژی دانشکده علوم و فناوریهای نوین - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه کارگروه انرژی دانشکده علوم و فناوریهای نوین

 

 

کارگروه انرژی دانشکده علوم و فناوریهای نوین روز یکشنبه سوم تیر ماه اولین جلسه کاری خود را با حضور اساتید محترم دانشگاه برگزار نمود. در این جلسه آقای دکتر رجب زاده سیاستها و روند کاری دانشکده فناوریهای نوین و کارگروه انرژی را برای اعضای هیات علمی شرکت کننده در جلسه تشریح نمودند. در این جلسه که اساتید گروه برق، مکانیک، شیمی و کامپیوتر حضور داشتند، انرژی های تجدید پذیر به عنوان بحث اصلی جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت که هر یک از اعضا شرکت کننده از مزایا و نکات مهم در خصوص انرژی های تجدید پذیر مطالب مهمی را عنوان نمودند. اعضای کارگروه بر لزوم سرمایه گذاری، تحقیق و پژوهش هر چه بیشتر در زمینه انرژی های تجدید پذیر تاکید نمودند و پروژه هایی در قالب پیشنهاد اولیه در این راستا از سوی اساتید حاضر در جلسه عنوان گردید که بیانگر نقش مهم انرژی های تجدید پذیر در  آینده اقتصادی کشور می باشد.