برگزاری اولین جلسه کارگروه نانو دانشکده علوم و فناوریهای نوین - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه کارگروه نانو دانشکده علوم و فناوریهای نوین

 

 

کارگروه نانو دانشکده علوم و فناوریهای نوین روز دوشنبه چهارم تیر ماه اولین جلسه خود را با حضور اساتید رشته های مختلف دانشگاه برگزار نمود. در این جلسه آقای دکتر رجب زاده سیاستها و روند کاری دانشکده فناوریهای نوین و کارگروه نانو را برای اعضای هیات علمی شرکت کننده در جلسه تشریح نمودند و همچنین آقای دکتر جوشقانی بعنوان مسئول کارگروه نانوفناوری به تقاضا محور بودن طرحهای تحقیقاتی مورد نظر این کارگروه تاکید نمودند.

در این جلسه همچنین اساتید دیدگاهها و نظرات خود را در خصوص چگونگی ارتباط با نهادها، سازمانها و صنعت ابراز داشتند. تشکیل گروه های کاری با حضور اساتید رشته های مختلف در انجام هر پروژه و نقش تخصص های مختلف در انجام هر چه بهتر پروژه های صنعتی از نکات مهم جلسه بود که اکثر اعضای شرکت کننده در جلسه بر آن تاکید داشتند.