برگزاری جلسه کارگروه ICT دانشکده علوم و فناوریهای نوین در خصوص انجام پروژه های محوله - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه ICT دانشکده علوم و فناوریهای نوین در خصوص انجام پروژه های محوله

 

 

کارگروه ICT دانشکده علوم و فناوریهای نوین در روز شنبه دوم تیر ماه جلسه مشترکی را با اعضای هیات علمی دانشگاه با محوریت امکان سنجی، تعیین تکلیف و اختصاص پروژه های محوله شرکت توزیع برق استان و شرکت برق منطقه ای برگزار نمود. در این جلسه هر پروژه بر اساس تخصص و تقاضای اساتید محترم جهت انجام به ایشان واگذار گردید.