برگزاری نشست تخصصی کار گروه های دانشکده علوم و فناوری های نوین و شرکت برق منطقه ای غرب - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست تخصصی کار گروه های دانشکده علوم و فناوری های نوین و شرکت برق منطقه ای غرب

 

 

دانشکده علوم و فناوری های نوین در جهت نیل به اهداف خود در ایجاد بسترهای همکاری علمی پژوهشی و کاربردی با نهادها ، سازمانها و صنعت کشور، روز سه شنبه 8 خرداد ماه  اقدام به برگزای جلسه مشترکی با حضور اعضای هیات علمی و مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه ای غرب در دانشکده علوم وفناوری های نوین نمود. در این جلسه که به منظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازمندی های شرکت برق منطقه ای برگزار گردید، کارشناسان شرکت برق منطقه ای غرب ، نیازهای شرکت را هریک به صورت جداگانه در قالب  5 پروژه ارائه و به سمع ونظر اعضای هیئت علمی رساندند. در این جلسه اعضای هیات علمی پروژه های ارائه شده را مورد نقد وبرسی قراردادند و نظرات خود را در مورد هر پروژه و چگونگی اجرای آن ارائه نمودند. همچنین در این جلسه آقای مهندس اکیا (معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق) درراستای تعامل هر چه بیشتر با دانشگاه پیشنهاد نگارش کتابی در حوزه برق در همکاری با اساتید دانشگاه را نمودند. در پایان جلسه طرفین برتبادل نظر وهمکارهای نزدیکتر دانشکده و شرکت برق منطقه ای غرب تاکید نمودند.