برگزاری نشست مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین و اداره کل فنی و حرفه ای استان برای طرح 1000 برنامه نویس حرفه ای - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین و اداره کل فنی و حرفه ای استان برای طرح 1000 برنامه نویس حرفه ای

 

 

همزمان با آغاز هفته پژوهش جلسه مشترکی بین مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین با اداره کل فنی و حرفه ای استان مورخ 97/9/26 در محل اداره کل فنی حرفه ای تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر امیر رجب زاده و دکتر بختیاری از دانشگاه رازی و جناب آقای مهندس محمدی رئیس اداره کل فنی و حرفه ای و معاونین آن اداره برگزار گردید جوانب طرح 1000 برنامه نویس حرفه ای مورد بحث و گفتگو طرفین قرار گرفت. در پایان جلسه مقرر گردید که در جلسات کارشناسی وظایف و حدود هر طرف مشخص شود و پیگیری لازم توسط فنی و حرفه ای انجام شود.