برگزاری کارگاه رایانش ابری (Cloud Computing) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه رایانش ابری (Cloud Computing)

 

کارگاه رایانش ابری (Cloud Computing) تحت عنوان ارائه فناوری‌های نوین رایانشی دنیا توسط مرکز محاسبات سریع دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه رازی روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶در سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه برگزار گردید.