جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین و شرکت برق منطقه ای غرب - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین و شرکت برق منطقه ای غرب

 

 

این جلسه با حضور مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین، اعضای محترم هیئت علمی گروه های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پتروشیمی و مهندسی عمران و همچنین مسئولین واحد تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب در مورخ 13/5/ 97 در محل دفتر مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای تشکیل گردید. در این جلسه اساتید حاضر پروپوزالهای خود را مطرح نموده و در مورد آنها با مسئولین و کارشناسان برق منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه کلیه پروپوزالهای ارائه شده جهت انجام مراحل بعدی و تایید نهایی به واحد تحقیقات شرکت برق منطقه ای ارائه گردید.