نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده علوم و فناوریهای نوین

 

 

امروزه ایجاد یک ارتباط هدفمند بین مراکز آموزشی و صنایع جهت رفع نیازهای کشور در حوزه­های مختلف علوم و مهندسی امری ضروری می­نماید. از این رو شاهدیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، این نیاز با ایجاد و استقرار مراکز پژوهشی و دانشکده­های فناوریهای نوین برخوردار از اساتید متخصص و عمدتا دانشجویان تحصیلات تکمیلی تأمین گردیده است.

در حوزه علوم و فناوریهای نوین، به دلیل اهمیت و جایگاه راهبردی آن در توسعه همه جانبه کشورها، نقش این دانشکده­ها بیش از پیش احساس می‌گردد. همچنین گسترش روز افزون فناوریهای نوین در تمام عرصه های جامعه نیاز به ایجاد این مراکز را موجه ساخته است. برای پی بردن به اهمیت وجود دانشکده­های فناوریهای نوین باید به ظهور دپارتمانها یا حداقل گروه‌های جدید مرتبط با فناوریهای نوین در دانشگاه‌های معتبر دنیا و همچنین سرمایه­گذاری شرکت­های بزرگ بین المللی اشاره نمود. لازم به ذکر است که گسترش حوزه‌های مرتبط با فناوریهای نوین و نیاز اساسی به کار مشترک متخصصین در رشته‌های مختلف در این حوزه، نیاز به ایجاد نهادهای مختص این کار در حوزه‌های پژوهشی فناوریهای نوین را بیشتر نمایان می‌سازد.

امروزه کشور عزیز ما نیاز فراوانی به توسعه فناوریهای نوین علوم و مهندسی از جمله حوزه سیستمهای نوین کامپیوتری (هوشمندسازی سیستمها، پردازشهای سریع، کلان داده ها، اینترنت اشیا)، حوزه انرژیهای تجدیدپذیر (افزایش تنوع بخشی به سبد انرژی و کاهش مصرف انرژیهای فسیلی) و حوزه نانوفناوری (نانو مواد، نانو شیمی، نانو بیوتکنولوژی، ...) و مواردی از این قبیل دارد.

از طرفی  تجربه نشان داده است که گنجاندن و تحمیل یکباره ساز و کار فناوریهای نوین در دانشگاه‌های نسل دوم بسیار دشوار است. در نتیجه برای گذار به یک دانشگاه کارآفرین مبتنی بر پژوهش کاربردی تقاضا محور و و تکیه بر پایان نامه های هدفمند، ضرورت ایجاد دانشکده‌ علوم و فناوریهای نوین به عنوان یک نمونه از دانشکده نسل جدید واضح است.

در سالهای اخیر تقویت دانشکده­های فناوریهای نوین در ایران بعنوان یک سیاست کلان در راستای پیشبرد هرچه بهتر اهداف توسعه ای مطرح بوده و این امر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعنوان یک راهبرد اساسی در حال پیگیری است. بنابراین ایجاد دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه رازی می­تواند ضمن گام برداشتن در جهت عملی کردن سیاست­های کلان وزارت علوم و تحقیات در حوزه فناوریهای نوین حلقه ارزشمندی میان انتقال دانش نیروهای متخصص و صنعت باشد. از اهداف دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه رازی میتوان به موارد زیر اشاره نمود

1-     ایجاد الگوهای ساختاری در جهت هدفمندی پایان نامه ها در پژوهش کاربردی

2-     ایجاد بستر لازم جهت اجرای پژوهشهای کاربردی و فناور­های نوین بین رشته­ای

3-     استفاده از ایده‌های نوین و خلاقانه نخبگان در ایجاد فرصت‌های شغلی

4-     نگاه ویژه به فناوری‌ نوین امروزی از جمله فناوری اطلاعات، انرژی­های تجدید پذیر و فناوری نانو

ساختار پژوهشی این دانشکده که به صورت پژوهش کاربردی در ارتباط با صنعت است، ضمن برطرف کردن و حل مشکلات منطقه، قصد دارد در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش نماید. با توجه به تواناییهای علمی و تخصصی گروه­های مختلف دانشگاه رازی و با توجه به پتانسیل کنونی دانشگاه، حوزه های نوین علوم و مهندسی که در این دانشکده وجود داد به شرح زیر است.

1-     سیستمهای نوین کامپیوتری

2-     انرژیهای تجدیدپذیر

3-      نانو فناوری

4-     علوم شناختی