نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیستمهای نوین کامپیوتری

امروز، فضای دانشگاهی دنیا به تحقیقات میان رشته ای روی آورده است و با نگاهی به روند جاری علمی می‌توان دریافت که تولید یک فناوری جدید یا ارائه یک نظریه نو، نیازمند به‌کارگیری چندین رشته و تخصص مختلف در کنار هم است. توسعه سیستمهای کامپیوتری در کاربردهای مختلف، دانش توام کامپیوتر و یک رشته ثانویه را طلب میکند. یکی از این زمینه های علمی پژوهشی میان رشته ای که شواهد و کاربردهای فراوانی هم در دنیای اطراف ما دارد موضوع فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در زمینه‌های مختلف است. در واقع می توان فناوری اطلاعات را  استفاده از منابع محاسباتی، شبکه ای، ذخیره سازی، زیرساخت مناسب و فرایند ها به منظور ایجاد، پردازش، ذخیره و تبادل امن فرمهای مختلف داده های الکترونیکی تعریف کرد. از جمله حوزه های نوین در فناوری اطلاعات و سیستمهای نوین کامپیوتری که در اکثر دانشگاههای دنیا در دست پژوهش است، می­توان به موارد زیر اشاره نمود.

محاسبات فوق سریع (High Performance Computing)

اینترنت اشیا (Internet of Things)

داده های حجیم (Big Data)

مجازی سازی (Virtualization)

محاسبات داوطلبانه (Volunteer Computing )

محاسبات موازی (Parallel Computing)

سیستم های محاسبات فراگیر (Pervasive Computing)

امنیت سیستم و اطلاعات (Information and System Security)

مدیریت داده و یادگیری ماشین (Data Management and Machine Learning)

تئوری و الگوریتم (Theory and Algorithms)

داده کاوی و هوش کسب و کار (Knowledge Discovery and Data Mining)

 

در دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه رازی با توجه به پتانسیل های موجود فعالیت در حوزه های محاسبات فوق سریع، اینترنت اشیا، داده های حجیم، مجازی سازی و محاسبات داوطلبانه انجام می گردد.