مراسم افتتاحیه دانشکده علوم و فناوری های نوین - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم افتتاحیه دانشکده علوم و فناوری های نوین

   

   مراسم افتتاحیه دانشکده علوم و فناوری های نوین با حضور و بازدید رییس دانشگاه، در تاریخ 1396/10/2 برگزار گردید.