نشست مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه

 

 

در این نشست با حضور مدیر عامل محترم این سازمان (اقای دکتر پژوهنده) و کارشناسان مربوط در مورد طرحهای کاربردی و فناورانه در خدمات شهری و همچنین در خصوص مشخصات شهر هوشمند بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مقرر گردید در این خصوص تفاهم نامه ای با دانشکده علوم و فناوری های نوین منعقد گردد و اساتید دانشگاه رازی طرحهای خود را از طریق این دانشکده جهت بررسی به شهرداری ارسال نمایند.