نشست مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین با مدیر کل ارتباطات و فناوری استان کرمانشاه و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین با مدیر کل ارتباطات و فناوری استان کرمانشاه و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه

 

 

این نشست با میزبانی دانشکده علوم و فناوریهای نوین و حضور مدیر کل ارتباطات و فناوری استان کرمانشاه (آقای دکتر بهنیا) و همچنین مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه (آقای دکتر پژوهنده) با محوریت همکاری دانشگاه با سازمان های مذکور و معرفی کارگروه ICT دانشگاه در مورخ شنبه 5 خرداد ماه 97 برگزار گردید.

در این نشست آقای دکتر بهنیا در مورد اهمیت و جایگاه IoT  (اینترنت اشیاء) و پژوهش های کاربردی در این حوزه صحبت نموده و بر منشاء اثر بودن این گونه پژوهش ها در جامعه تاکید کردند. ایشان همچنین بر تطابق قانون با توسعه و فناوری بحث نمودند.

آقای دکتر پژوهنده در این نشست بر رفع موانع تعامل دانشگاه و سازمان ها و همچنین بر انعقاد تفاهم نامه کاربردی جدید با دانشگاه تاکید نمودند. همچنین پیشنهاد برگزاری مشترک سمینار شهر هوشمند و کارگاه IoT در سطح استان را مطرح نمودند که مورد توجه و قبول دانشگاه و سازمان ارتباطات و فناوری واقع کردید. 

و در نهایت مقرر شد هر یک از سازمان های فوق یک کارشناس به عنوان نماینده خود به عنوان عضو کارگروه ICT دانشگاه معرفی نمایند.