نشست مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین با معاونت محترم مهندسی و برنامه ریزی و مسئولین واحد تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین با معاونت محترم مهندسی و برنامه ریزی و مسئولین واحد تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان

 

 

نشست مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین با معاونت محترم مهندسی و برنامه ریزی و مسئولین واحد تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان در تاریخ 97/1/18 در محل شرکت توزیع استان برگزار گردید.

در این نشست در مورد جلسات معرفی طرحهای تحقیقاتی مورد نیاز صنعت برق در دانشگاه، راهکارهای تجهیز آزمایشگاهای دانشکده فناوری های نوین، و اعطای پروژه کلان (مادر) به این دانشکده جهت هدفمند سازی پروژهای صنعت برق و همچنین اخذ نمایندگی پژوهشکده نیرو توسط دانشگاه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.