نشست مشترک حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشکده علوم و فناوریهای نوین با همراهی اساتید گروه مهندسی کامپیوتر - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشکده علوم و فناوریهای نوین با همراهی اساتید گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

این نشست به دعوت دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته و در تاریخ 97/5/1 در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. در این دیدار آقای دکتر فرید نجفی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی به معرفی طرح کوهورت روانسر پرداخته و مسائلی در ارتباط با همکاری در حوزه داده کاوی این پروژه مطرح نمودند. در این جلسه اساتید گروه مهندسی کامپیوتر به راهکارهای علمی داده کاوی داده های حجیم پرداختند و مقرر گردید این جلسات ادامه یافته و از همکاری مشترک دو دانشگاه در جهت پیشبرد این پروژه ملی بهره گرفته شود.