نشست مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین با آقای دکتر حاتمی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه و آقای مهندس محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین با آقای دکتر حاتمی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه و آقای مهندس محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

در تاریخ شنبه 15 دی ماه 1397 نشست مشترکی بین دکتر امیر رجب زاده و آقای دکتر حاتمی معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه و آقای مهندس محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در محل استانداری در خصوص طرح 1000 برنامه نویس حرفه ای برگزار گردید. در این نشست جوانب مختلف طرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست ضمن مورد توجه قرار گرفتن طرح 1000 برنامه نویس دانشکده علوم و فناوریهای نوین توسط حاضرین در جلسه، مقرر گردید شیوه اجرای آن در شورای پژوهشی استان مطرح و مصوب گردد.