خبر مهم دانشکده علوم و فناوریهای نانو

خبر مهم دانشکده علوم و فناوریهای نانو

دانشکده علوم و فناوریهای نانو

شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین و شرکت برق منطقه ای غرب
جلسه مشترک دانشکده علوم و فناوریهای نوین و شرکت برق منطقه ای غرب
این جلسه با حضور مسئولین دانشکده علوم و فناوریهای نوین، اعضای محترم هیئت علمی گروه های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پتروشیمی و مهندسی عمران و همچنین مسئولین واحد تحقیقات شرکت برق منطقه ای غرب در مورخ 13/5/ 97 در محل دفتر...
نشست مشترک حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشکده علوم و فناوریهای نوین با همراهی اساتید گروه مهندسی کامپیوتر
نشست مشترک حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشکده علوم و فناوریهای نوین با همراهی اساتید گروه مهندسی کامپیوتر
این نشست به دعوت دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته و در تاریخ 97/5/1 در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. در این دیدار آقای دکتر فرید نجفی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی به معرفی طرح کوهورت روانسر...
برگزاری اولین جلسه کارگروه نانو دانشکده علوم و فناوریهای نوین
برگزاری اولین جلسه کارگروه نانو دانشکده علوم و فناوریهای نوین
کارگروه نانو دانشکده علوم و فناوریهای نوین روز دوشنبه چهارم تیر ماه اولین جلسه خود را با حضور اساتید رشته های مختلف دانشگاه برگزار نمود. در این جلسه آقای دکتر رجب زاده سیاستها و روند کاری دانشکده فناوریهای نوین و کارگروه نانو را...
برگزاری اولین جلسه کارگروه انرژی دانشکده علوم و فناوریهای نوین
برگزاری اولین جلسه کارگروه انرژی دانشکده علوم و فناوریهای نوین
کارگروه انرژی دانشکده علوم و فناوریهای نوین روز یکشنبه سوم تیر ماه اولین جلسه کاری خود را با حضور اساتید محترم دانشگاه برگزار نمود. در این جلسه آقای دکتر رجب زاده سیاستها و روند کاری دانشکده فناوریهای نوین و کارگروه انرژی را...
آرشیو خبرها

اطلاعیه ها